Wereldwijde verzending vanuit Duitsland

Verbruiksartikelen van alle grote printfabrikanten

Algemene handelsvoorwaarden

§ 1 Reikwijdte, klantinformatie

De volgende algemene voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen Pulveri International GmbH / www.toner-cmyk.eu en consumenten en ondernemers die goederen kopen via onze winkel. Wij erkennen geen voorwaarden die strijdig zijn met of afwijken van onze algemene voorwaarden. De contracttaal is Duits.

 

§ 2 Contractafsluiting
(1) De aanbiedingen op internet vormen een bindend aanbod aan u om goederen te kopen. 

(2) U kunt één of meerdere producten toevoegen aan de winkelwagen. Tijdens het bestelproces vult u uw gegevens en wensen in met betrekking tot de wijze van betaling, leveringsmodaliteiten, enz. Alleen door op de bestelknop te klikken, accepteert u dit aanbod om een ​​koopovereenkomst af te sluiten. 

 

§ 3 klantinformatie: opslag van de contracttekst

Uw bestelling met de details van het afgesloten contract (bijv. productsoort, prijs etc.) wordt door ons bewaard. U heeft echter geen toegang tot uw eerdere bestellingen via internet. Wij sturen u de voorwaarden toe, maar u kunt de voorwaarden ook altijd opvragen via onze website. Als u de productbeschrijving op onze winkelpagina voor eigen doeleinden wilt opslaan, kunt u b.v. B. maak een screenshot (= schermfoto) of print de hele pagina uit. 

 

§ 4 Klantinformatie: Correctiebericht
U kunt uw invoer op elk moment corrigeren voordat u de bestelling verzendt met de verwijderknop. Over verdere correctiemogelijkheden zullen wij u tijdens het bestelproces informeren. U kunt het bestelproces ook op elk moment volledig beëindigen door het browservenster te sluiten. 

 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud
De aankoop blijft ons eigendom tot volledige betaling. 

 

§ 6 Wettelijke garantierechten en verjaringstermijnen
(1) Wettelijke garantierechten

Op onze goederen bestaan wettelijke garantierechten. 

(2) Beperking van aansprakelijkheidsrechten (garantie) voor consumenten in het geval van gebruikte goederen

Er zijn twee termijnen voor uw claims wegens gebreken, die beide lopen vanaf de levering van de gebruikte goederen aan u.

We verkorten de aansprakelijkheidstermijn voor gebreken van twee jaar naar één jaar.

Gebreken die zich binnen deze aansprakelijkheidstermijn voordoen, kunt u echter claimen tot het einde van de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar.

Uitgesloten van de verkorting van de aansprakelijkheidsperiode zijn vorderingen tot schadevergoeding, vorderingen wegens gebreken die wij op frauduleuze wijze hebben verzwegen en vorderingen uit hoofde van een garantie die wij eventueel voor de staat van het artikel op ons hebben genomen. Voor deze uitgesloten vorderingen gelden de wettelijke termijnen. Indien er sprake is van een garantietermijn geldt de langere termijn in het voordeel van de garantiehouder. 

(3) Beperking van aansprakelijkheidsrechten (garantie) voor ondernemers

Uw garantieaanspraken wegens gebreken aan het gekochte artikel vervallen een jaar na de risico-overgang. De volgende claims zijn uitgesloten van deze regeling

- voor schade - wegens frauduleus verzwegen gebreken - van een eventueel gegeven garantie - voor verhaal volgens §§ 445a, 478 BGB - wegens gebreken aan bouwmaterialen en componenten die voor een gebouw zijn gebruikt in overeenstemming met hun normale gebruik en hebben veroorzaakte zijn gebrekkigheid.

Voor deze uitgesloten aanspraken gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Indien er sprake is van een garantietermijn geldt de langere termijn in het voordeel van de koper. 

 

§ 7 Consumentenvoorlichting: Deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure
Wij zijn verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor de hierna genoemde consumentenarbitragecommissie: Universal Arbitration Board of the Federal Republic - Centre for Arbitration e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, www.Verbraucher-schlichter.de