Celosvětová doprava z Německa

Spotřební materiál od všech hlavních výrobců tiskáren

Ochrana dat

§ 1. Obecné

Vaše osobní údaje (např. titul, jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, číslo kreditní karty) budeme zpracovávat pouze v souladu s ustanoveními německého zákona o ochraně údajů a evropského práva na ochranu údajů. Unie (EU). Kromě účelů zpracování, příjemců, právních základů, doby uchovávání vás následující předpisy informují také o vašich právech a osobě odpovědné za zpracování vašich údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na naše webové stránky. Pokud budete přesměrováni na jiné stránky prostřednictvím odkazů na našich stránkách, informujte se zde o příslušném nakládání s vašimi údaji.

§ 2 Zpracování údajů pro plnění smlouvy
(1) Účel zpracování

Vaše osobní údaje, které nám zpřístupníte v objednávkovém procesu, jsou nezbytné pro uzavření smlouvy s námi. Nejste povinni poskytnout své osobní údaje. Bez Vaší adresy Vám však zboží nemůžeme zaslat. U některých platebních metod potřebujeme nezbytné platební údaje, abychom je mohli předat námi pověřenému poskytovateli platebních služeb. Zpracování Vašich údajů zadaných v objednávkovém procesu je tedy za účelem plnění smlouvy.

Pokud nám před uzavřením smlouvy zašlete dotaz e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře apod., zpracujeme takto obdržené údaje k provedení předsmluvních opatření a zodpovíme vaše dotazy například k našim produktům.

(2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 b) GDPR.

(3) Kategorie příjemců

Poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé přepravních služeb, poskytovatelé hostingu, případně systémy pro správu zboží, případně dodavatelé (dropshipping).

(4) Doba uchování

Údaje potřebné pro zpracování smlouvy uchováváme do uplynutí zákonné záruky a případně smluvních záručních lhůt.

Údaje požadované obchodním a daňovým právem uchováváme po zákonem stanovenou dobu, obvykle deset let (srov. § 257 HGB, § 147 AO).

Údaje zpracovávané za účelem provedení předsmluvních opatření budou vymazány, jakmile budou opatření provedena a smlouva nebude zjevně uzavřena.

§ 3 Webová analýza pomocí Google Analytics
(1) Účel zpracování

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na této webové stránce aktivována anonymizace IP, bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu.

(2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1a) GDPR.

(3) Kategorie příjemců

Google a jeho přidružené společnosti.

(4) Převod do třetí země

Google Ireland Limited je přidruženou společností společnosti Google LLC. Společnost Google LLC sídlí v USA (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) a je certifikována pro americko-evropskou dohodu o ochraně dat „Privacy Shield“, která zajišťuje soulad s úrovní ochrany dat platnou v EU.

(5) Doba uchování

14 měsíců

(6) PRÁVO PODAT NÁMĚT

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: optout

Shromažďování můžete také zabránit nastavením souboru cookie pro odhlášení. Pokud chcete zabránit budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky, klikněte prosím zde: Deaktivujte Google Analytics

§ 4 Transakce PayPal
Vezměte prosím na vědomí, že všechny transakce PayPal podléhají Zásadám ochrany osobních údajů PayPal:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

§ 5 Informace o cookies
(1) Účel zpracování

Na tomto webu se používají technicky nezbytné soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které nejsou trvale uloženy ve vašem internetovém prohlížeči nebo ve vašem počítačovém systému. Tyto soubory cookie umožňují například umístit několik produktů do nákupního košíku.

Ostatní soubory cookie zůstávají trvalé a rozpoznají váš prohlížeč při příští návštěvě. Tyto soubory cookie vám například umožňují trvale uložit vaše hesla k zákaznickému účtu.

(2) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

(3) Oprávněný zájem

Naším oprávněným zájmem je funkčnost našeho webu. Údaje o uživateli shromážděné technicky nezbytnými soubory cookie a zde popsané dlouhodobé soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Chráníte tím svůj zájem o ochranu dat.

(4) Doba uchování

Technicky nezbytné soubory cookie jsou obvykle vymazány při zavření prohlížeče. Trvale uložené soubory cookie mají různou životnost, od několika minut až po několik let.

(5) PRÁVO PODAT NÁMĚT

Pokud si nepřejete, aby se tyto cookies ukládaly, deaktivujte prosím přijímání těchto cookies ve svém internetovém prohlížeči. To však může mít za následek funkční omezení našich webových stránek. Trvale uložené soubory cookie můžete také kdykoli smazat prostřednictvím svého prohlížeče.

§ 6 Vaše práva jako subjektu údajů
Pokud osobní údaje zpracováváte Vy, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči nám jako odpovědné osobě následující práva:

  1. právo na informace

V rámci čl. 15 GDPR můžete požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

  1. Právo na opravu

Pokud údaje, které se vás týkají, nejsou (nebo již nejsou) správné, můžete požádat o opravu v souladu s čl. 16 GDPR. Pokud jsou vaše údaje neúplné, můžete požádat o doplnění.

  1. Právo na vymazání

Za podmínek čl. 17 GDPR můžete požádat o výmaz svých osobních údajů.

  1. Právo na omezení zpracování

V rámci požadavků čl. 18 GDPR máte právo požadovat omezení zpracování údajů, které se vás týkají.

  1. Právo na přenositelnost údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě.

  1. Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

  1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů porušuje GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl.

Vezměte prosím na vědomí také své právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR:

  1. a) Obecně: vyžaduje se odůvodněná námitka

Probíhá zpracování osobních údajů, které se Vás týkají?

- k ochraně našeho převažujícího oprávněného zájmu (právní základ podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO) nebo

- ve veřejném zájmu (právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR),

máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě ustanovení GDPR.

V případě námitky Vaše osobní údaje dále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  1. b) Zvláštní případ přímé reklamy: postačí jednoduchá námitka

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli a bez udání důvodů vznést námitku; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

Zodpovědnost za zpracování údajů:

Pulveri International GmbH, Wittelsbacher Str. 14, 82110 Germering, telefon: 0211 - 301 22 404, shop@toner-cmyk.eu