Celosvětová doprava z Německa

Spotřební materiál od všech hlavních výrobců tiskáren

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Rozsah, informace o zákazníkovi

Následující všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují smluvní vztah mezi Pulveri International GmbH / www.toner-cmyk.eu a spotřebiteli a podnikateli, kteří nakupují zboží prostřednictvím našeho obchodu. Neuznáváme žádné podmínky, které jsou v rozporu s našimi podmínkami nebo se od nich odchylují. Smluvní jazyk je němčina.

§ 2 Uzavření smlouvy
(1) Nabídky na internetu pro vás představují závaznou nabídku ke koupi zboží.

(2) Do nákupního košíku můžete přidat jeden nebo více produktů. V průběhu objednávkového procesu zadáváte své údaje a přání týkající se typu platby, způsobu doručení atd. Pouze kliknutím na tlačítko objednat přijímáte tuto nabídku na uzavření kupní smlouvy.

§ 3 Informace pro zákazníka: Uložení textu smlouvy

Vaše objednávka s podrobnostmi o uzavřené smlouvě (např. typ produktu, cena atd.) bude u nás uložena. Přes internet však nemáte přístup ke svým minulým objednávkám. Zašleme vám obchodní podmínky, ale také si je můžete kdykoli vyvolat prostřednictvím našich webových stránek. Pokud si přejete uložit popis produktu na stránce našeho obchodu pro vlastní účely, můžete např. B. Udělejte screenshot (= screenshot) nebo alternativně vytiskněte celou stránku.

§ 4 Informace pro zákazníka: Poznámka k opravě
Své údaje můžete před odesláním objednávky kdykoli opravit tlačítkem smazat. O dalších možnostech opravy vás budeme informovat v průběhu objednávkového procesu. Proces objednávání můžete také kdykoli zcela ukončit zavřením okna prohlížeče.

§ 5 Výhrada vlastnictví
Koupě zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

§ 6 Zákonná záruční práva a promlčení
(1) Zákonná záruční práva

Na naše zboží existují zákonná záruční práva.

(2) Omezení práv z odpovědnosti (záruky) pro spotřebitele v případě použitého zboží

Pro vaše nároky z vad jsou dvě lhůty, obě běží od doručení použitého zboží k vám.

Zkracujeme dobu odpovědnosti za vady ze dvou let na jeden rok.

Vady, které se vyskytnou v této záruční lhůtě, však můžete reklamovat až do konce zákonné dvouleté promlčecí doby.

Ze zkrácení záruční doby jsou vyloučeny nároky na náhradu škody, nároky z vad, které jsme podvodně zatajili, a nároky ze záruky, kterou jsme mohli za stav věci převzít. Pro tyto vyloučené nároky platí zákonné lhůty. Pokud existuje záruční doba, platí ve prospěch držitele záruky doba delší.

(3) Omezení práv z odpovědnosti (záruka) pro podnikatele

Vaše záruční nároky z důvodu vad zakoupeného předmětu vyprší jeden rok po přechodu rizika. Následující nároky jsou z tohoto nařízení vyloučeny

- na náhradu škody - z důvodu podvodně zamlčených vad - z případné poskytnuté záruky - na postih podle §§ 445a, 478 BGB - z důvodu vad stavebních materiálů a součástí, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich obvyklým užíváním a mají způsobila jeho vadu.

Pro tyto vyloučené nároky platí zákonné promlčecí lhůty. V případě případně dané záruční doby platí ve prospěch kupujícího doba delší.

§ 7 Informace pro spotřebitele: Účast v řízení o řešení sporů
Jsme povinni se zúčastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem uvedeným níže: Univerzální federální arbitrážní výbor – Center for Arbitration eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl, www.verbraucher-schlichter.de